Heykel
Heykel
İstiklâl Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Onuruna Koşuyoruz!
Heykel Bölümü Yıl Sonu Sergisi
Buluşmalar: Maze Sürer - Hiçbir Yerin Ortasında
2022 – 2023 Güz Yarıyılı Heykel Anasanat Dalı Lisansüstü Sınav Takvimi Ve Başvuru İçin Gerekli Bilgiler

2022 – 2023 GÜZ YARIYILI HEYKEL ANASANAT DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN UYGULANACAK SINAV DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

HEYKEL ANASANAT DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik

T.C ve YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU İŞLEMLERİ: Başvurular online olarak, akademik takvimde belirtilen başvuru tarihleri arasında; //enstitü.hacettepe.edu.tr/aday.jsp adresi üzerinden yapılacaktır.

Sınav değerlendirmesi için adayların yükledikleri belgeler esastır.

Online başvuru aşağıdaki belgeler yüklenince tamamlanmış olur.

a. Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu (Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan form)

b. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

c. Transkript

d. Fotoğraf

e. Uluslararası öğrenciler için TÖMER belgesi

f. Yabancı dil belgesi (Yabancı dil puanı gerektiren programlar için)

g. Adayların 30 MB’ı geçmeyecek şekilde tek bir PDF formatında hazırladıkları, kendi çalışmalarını içeren dosyalarını (portfolyo) sisteme yüklemek dışında aynı zamanda heykelbolumu2020@gmail.com adresine en geç 27 Haziran 2022 saat 17.00’a kadar göndermeleri gerekmektedir (varsa video çalışmalarını yukarıda belirtilen mail adresine ad-soyad/çalışmanın künye ve açıklamasını ekleyerek yollamalıdır. Aday portfolyo dosyasının yanında flash bellekte bu dosyaları da sınav öncesinde görevli öğretim elemanına teslim etmek zorundadır). Dosyanın son sayfasına imzalı beyan eklenmelidir. Beyan aşağıdaki şekilde olmalıdır:

“Dosyada sunduğum çalışmalar tarafımdan gerçekleştirilmiştir. Aksi halde sınavımın geçersiz sayılmasını kabul ediyorum.” Adı Soyadı, tarih, imza

 

Sisteme eksik ve hatalı giriş yapılması (akademik ortalaması, yabancı dil notu veya belge yüklemelerinde yapılan hata vs.) durumunda adaylar genel başarı değerlendirme sınavına alınmayacaklar, alınmış olsalar dahi “gerçeğe aykırı beyan ve / veya sahte - tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak başvuru yapanların kayıtları, programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir.” (Lisansüstü Yönetmelik 9. Madde) hükmü gereği sınavları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru sırasında adaylardan akademik not ortalamalarının 100’lük sistemde bildirmeleri istenir, diploma veya transkriptinde not ortalaması 4’lük sistemde yazılı olan adaylar YÖK’ün aşağıda belirtilen sayfasından not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını bularak sisteme girmelidir.

https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf

 

Sınava Girerken İstenilen Belgeler

Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu
Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun çıktısı aday tarafından alınacak ve aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

T.C. Kimlik / Uluslararası aday için Pasaport

Basılı Portfolyo dosyası (varsa video çalışmaları için flash bellek)

KESİN KAYIT:

Sınavda başarılı olan adayların kesin kayıt için Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte şahsen Enstitüye gelmeleri gerekmektedir. Belgeler için //www.gse.hacettepe.edu.tr/basvurukosul.html

İLETİŞİM :

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü : gsenstitusu@hacettepe.edu.tr

Heykel Bölümü: 0312 297 87 75

 

SINAV SÜRECİ:

Sınavlar 29 Haziran 2022 – 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Heykel Bölümünde yüz yüze yapılacaktır.

Sınav üç aşamalı olarak gerçekleşecektir.

  1. Birinci Aşama

29 Haziran 2022 Çarşamba günü 13:30 - 14:30 saatleri arasında Desen Sınavı gerçekleştirilecektir.

  1. İkinci Aşama

29 Haziran 2022 Çarşamba günü desen sınavının ardından adaylardan belirlenen konu çerçevesinde bir proje uygulaması gerçekleştirilmesi beklenecektir. Proje uygulama süresi Çarşamba günü 14:30 -17:00 ve Perşembe günü 09:30 – 16:00 saatleri aralığında olmak üzere yaklaşık 1,5 gündür. Adaylar çalışmalarını 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 16:00’da Heykel Bölüm Başkanlığına imza karşılığında teslim etmekle yükümlüdürler. Projelerin Heykel Bölümünde gerçekleştirilmesi gerekmektedir, bölüm mekânları ve sınav süresi dışında yapılan projeler kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ: Uygulama sınavı için adayların yanlarında ihtiyaç duyacakları malzemeleri getirmeleri gerekmektedir. Adaylar uygulamalarını Heykel Bölümü atölyelerinde ya da Bölümle bağlantılı dış mekanlarda gerçekleştirmek zorundadır. Adayların mülakat sınavına girebilmeleri için birinci ve ikinci aşama sınavlarına girmiş olma zorunlulukları bulunmaktadır.

  1. Üçüncü Aşama

01 Temmuz 2022 Cuma günü saat 09:30’dan itibaren adaylar mülakat sınavına alınacaktır. Adaylar mülakat sınavında basılı portfolyo dosyalarını ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır.

Adayların basılı portfolyo dosyalarının son sayfasına dosya içerisinde yer alan tüm çalışmaların kendisine ait olduğunu taahhüt eden metni eklemeleri gerekmektedir:

“Dosyada sunduğum çalışmalar tarafımdan gerçekleştirilmiştir. Aksi halde sınavımın geçersiz sayılmasını kabul ediyorum.”

Adı Soyadı, tarih, imza